NICKEL 150mm x 600mm

ELECTROLYTIC UNWROUGHT NICKEL

( NICKEL 150mm x 600mm)

Công Thức : NI+CO

Nhà sản xuất : VALE INCO - CANADA

Đóng gói : 250kg/thùng

Giá : Liên hệ

Dùng trong : Xi mạ

Ưng dụng đời sống

Sodium sulphite (Na2SO3)